vinger med tegn.png
  • Facebook
  • Instagram
  • Black LinkedIn Icon

det indre rum

· storytelling ·

Ærlig snak: At lave gode beskrivelser om sig selv og sine produkter - at lave god storytelling - er for mange virksomhedsejere ofte svært, kedeligt, eller tidskrævende.

 

Netop derfor, er det også noget, der tit ryger allerlængst ned på listen - og som en uheldig følge deraf, er forbundet med en evigt tilbagevendende, dårlig samvittighed.

[Læs mere om storytelling ...]

 

»De gode historier er lyden og billederne af noget essentielt.

 

De viser vejen ind i det, der er sandt for den enkelte, og er med til at fastholde det menneske, eller den virksomhed, i at udleve den sandhed.«

Fortællingen om din virksomheds essens findes i alle mulige forskellige afskygninger. Den er naturligvis synlig på din hjemmeside, og i dine produktbeskrivelser, men den findes også i dine prospekter, jobopslag, projektbeskrivelser, sociale indlæg, nyhedsbreve, kundebreve og udgivelser - og et hav af andre steder.
Jeg hjælper dig med at skabe sammenhæng i din fortælling - alle de steder, den findes, eller i et enkelt aspekt - og indføre den sproglige kvalitet, der betyder, at du og din forretning bliver repræsenteret på den bedst mulige måde. 
Se her, hvordan.
 
Tekster om dig eller din forretning

1.

Denne type tekster kunne fx være til din hjemmeside, hvor du har godt fat om det visuelle og tekniske, men har brug for hjælp til at få form på den samlede fortælling.

 

Jeg hjælper dig med at skabe et overblik over, hvilke tekster, du har brug for - og guider dig dernæst i skriveprocessen. Jeg læser korrektur på dine egne ord, sådan, at det færdige resultat fremstår lækkert, ensartet og gennemarbejdet. 

Tekster i denne genre kunne også være produkt- og kursusbeskrivelser, eller tekster til dit nyhedsbrev. Alternativt kan det være teksten til dit CV, eller en kort bio, fx til LinkedIn.
Større projekt, afhandling eller præsentation

2.

Du skal aflevere et omfattende tilbud eller en præsentation, der indeholder research, analyse, og flere mulige scenarier og løsninger. Du har alle de nødvendige data, men har svært ved at få dem til at hænge sammen i en velstruktureret, overskuelig fortælling.


Jeg hjælper dig med at skabe en tydelig struktur, der til gengæld hjælper din modtager med at få fat i dit budskab. Dernæst hjælper jeg dig med at sikre sproglig stringens, så din tekst både flyder godt, og afspejler din professionalisme.

Eksempler på denne form for tekster kan være prospekter, business cases eller afhandlinger.
Formidling af fagligt tung information

3.

Du har brug for at videregive tung, faglig viden på en letforståelig måde - men har svært ved at komme ud over dit faglige lingo, og indgroede, indforståede formuleringer.

 

Jeg går med dig ind på din faglige hjemmebane, og stiller undersøgende spørgsmål, der giver mig indblik i din verden.

 

Med din hjælp ekstraherer jeg de vigtigeste informationer, og omskriver dem herefter til almindeligt dansk, i en klar og præcis tone - naturligvis med respekt for dit publikum, din faglighed og ekspertise.

Eksempler på opgaver i denne genre kan fx være hjælp til at skrive en bog eller undervisningsmateriale.
 
Når jeg siger, at dine fortællinger hører til i - eller danner rammerne omkring - dine indre rum, er det fordi jeg oplever, at de virkelig lever i det allerinderste hos dig. Hos mennesker.
 
De er ordene om det, som du brænder for, og som fortæller om de særlige egenskaber, netop du har at byde ind med.
 
De er historien om det, der udgør fundamentet i din forretning, og derfor også - hvis du er som jeg - din vej, dit sande Nord i verden.

»En god fortælling er som et lejrbål. Den samler mennesker omkring sig, og byder ind til nærvær og refleksion.

 

De bedste fortællinger vækker en dyb, fredfyldt genkendelse af den evighed, der forbinder os alle.«

»Da jeg tog kontakt til Kristine, for at bede om grafisk sparring til mit prospekt, var det med den forventning, at det, vi skulle arbejde med, var fonte, punktstørrelser, indhold, farver m.m. - ja kort sagt, de almindelige begreber i det at arbejde med tekst og grafik.
 
Det gik hurtigt op for mig, at Kristine arbejder holistisk, hun ser ind bag teksten, og lader tæpperne falde, et efter et...«
[læs mere ...]

©2020 Kristine Stammer · Where Peace Begins. Alle rettigheder forbeholdes

w: www.wherepeacebegins.dk  ·  m: +(45) 6061 4864 ·  e: kristine@wherepeacebegins.dk  ·  cvr.: 35081038

Billeder: Jens Barslund